Om Breja Arkeologi

Breja Arkeologi startades år 2006 av mig Bitte (Britt-Marie) Franzén. Jag har därefter både haft egna uppdrag och anställningar. De egna uppdragen har bestått av kulturhistoriska förstudier, kart- och landskapsanalyser, inventeringar av vattennära miljöer, antikvarisk support åt arkeologer inom projekt Skog & Historia samt arkeologiska rapporter och artiklar. Mina uppdragsgivare har varit Länsstyrelser, privata företag, kommuner och föreningar.

Då uppdragen varit långvariga har jag varit anställd, både som fältarkeolog och handläggare. Jag har under åren 2011-2013 deltagit i ett 3-årigt projekt som omfattat revideringsinventering av forn- och kulturlämningar i Uppsala län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Under vintertid har jag under ett par år varit anställd som handläggare på kulturmiljöenheten på Stockholms länsstyrelse.

Före det att jag startade mitt företag har jag varit anställd på Riksantikvarieämbetet under ca 20 år. Den tiden har jag delat mellan Avdelningen för arkeologiska undersökningar (i huvudsak UV-mitt) samt f d Kunskapsavdelningen. På UV arbetade jag som projektledare både med arkeologiska utredningar och undersökningar och ansvarade för efterföljande rapportarbete och artiklar (bl a Svealandsbanan, väg E18 och väg E3). På Kunskapsavdelningen arbetade jag med tre olika inventeringsprojekt; som platsledare för Fornminnes-inventeringen, som länsansvarig för Landskapsprojektet kulturgeografiska inventeringar i dåvarande Göteborgs och Bohusläns län samt som antikvarisk support och handledare för personal i projekt Skog & Historia. På avdelningen arbetade jag även med löpande ärendehantering, metodutveckling, utbildning och redaktionellt rapportarbete.

Jag har i grunden en filosofie kandidatexamen där arkeologi är huvudämnet. Därefter har jag vidareutbildat mig med universitetskurser såsom kulturgeografi, byggnadsvård, geologi och nordiska språk samt datakurser. Genom åren har jag deltagit i ett flertal seminarier och konferenser som berör kulturmiljövården. Jag är av Riksantikvarieämbetet godkänd platsledare (Fornminnesinventeringen) och godkänd registrerare i FMIS (Fornminnesinformationssystemet).

Arbetet med att starta och driva ett företag har gett mig nya kunskaper och utmaningar med ekonomiansvar, möten med kunder, myndighetsutövare och andra företagare.

Mina erfarenheter och kunskaper tillsammans gör att jag har en bred och gedigen kompetens för att genomföra hela kedjan med kartanalyser, forn- och kulturhistoriska inventeringar samt besluta om lämningarnas antikvariska status och därefter göra registreringar direkt i FMIS.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s